กันยายน 25, 2021

หุ่นเพรียวด้วยวิธีง่ายๆ

เพื่อหุ่นสวยสมใจด้วยตัวคุณเอง

การออกกำลังกาย

“การออกกำลังกาย” เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนอยากทำให้สำเร็จ หากยังไม่รู้วิธีเริ่มพิชิตหุ่นเพรียวและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สิ่งแรกคือต้องดูว่าเราจะออกกำลังกายเพื่อจุดประสงค์ใด เราจะได้รู้ว่าจะออกกำลังกายวิธีไหนถึงจะเหมาะที่สุด

  • ออกกำลังกาย”การลดน้ำหนัก” เป็นการนำไขมันส่วนเกินออกมาใช้ ด้วยวิธีการออกกำลังกายที่แนะนำ เช่น การวิ่งออกกำลังกาย แอโรบิก หรือ ปั่นจักรยาน ออกกำลังกายเพื่อกระชับ รวมถึง Pilates หรือ Wet Training
  • “Yoga Fly” เป็นรูปแบบของการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่ง เป็นการออกกำลังกายกลางอากาศ ด้วยการนำหลายอย่างมารวมกัน เช่น โยคะ, พิลาทีส, การเต้น และ การออกกำลังกายที่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรง หรือ สร้างสัดส่วนที่กระชับสวยงาม (Calisthenics)
การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายที่เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรง (Pilates) หรือ Wet Training ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ความต้านทาน (Weight Training) หรืออันดับ 3 คือ “ออกกำลังกายให้ลดน้ำหนักและเพิ่มความกระชับในเวลาเดียวกัน “เช่นวิธีการออกกำลังกายที่ใช้ท่าชกมวย โยคะร้อน หรือการฝึกความสมดุลและการเคลื่อนไหวแบบรวดเร็ว

“Exercise” is one thing that every woman wants to achieve. If you still do not know how to start conquering a slender body and a healthy body. The first thing is to see that we will exercise for what purpose. We will know which exercise methods will be most suitable.

  • Exercise “Weight loss” is the application of excess fat. With recommended exercise methods, such as jogging, aerobics or bicycles for tightening exercises, including Pilates or Wet Training.
  • “Yoga Fly” is another form of exercise. Is an exercise in the air By bringing many things together, such as yoga, pilates, dance and exercise that focus on building strength or creating a beautiful compact body. (Calisthenics)

Exercise that focuses on strength training (Pilates) or Wet Training, which is an exercise that uses resistance (Weight Training) or 3rd place is “exercise to lose weight and increase firmness at the same time. “Such as exercise methods that use hot yoga postures or balance training and rapid movements.

การออกกำลังกาย

ขอขอบคุณ : google youtube facebook

แนะนำติชมได้ที่ : danielcorrea