มกราคม 21, 2021

หุ่นเพรียวด้วยการออกกำลังกาย

เพื่อหุ่นสวยสมใจด้วยตัวคุณเอง

ท่าออกกำลังกาย Triceps dip with reach

Triceps dip with reach

เนื่องจากร่างกายของมนุษย์จะหลั่งสารแห่งความสุขหรือสารเอ็นดอร์ฟินออกมาตามธรรมชาติ

เมื่อออกกำลังกายและเมื่อฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งออกมาจำนวนมาก คุณจะรู้สึกดีขึ้นมั่นใจมากขึ้น และ ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล

ต่อให้คุณจะต้องอยู่บ้าน แต่เราไม่จำเป็นต้องหยุดออกกำลังกาย ถ้าเราออกกำลังกายตามปกติก็รู้สึกเหมือนชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก เราสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่โดยไม่คำนึงถึงขนาดของพื้นที่ ต้องใช้ร่างกายและการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสมอไป

ท่านี้เน้นช่วงหลังแขนและไหล่

  • นั่งบนพื้นโดยงอเข่าสองข้างเล็กน้อย
  • วางมือบนหลังโดยให้นิ้วชี้ไปที่ลำตัว
  • ยกก้นขึ้นใช้แขนและขาช่วยพยุง
  • ค่อยๆงอแขนระดับข้อศอกจนก้นแตะพื้น และผลักดันตัวเองขึ้นสู่ตำแหน่งเดิม
  • หากคุณต้องการทำท่าที่ยากขึ้น ให้ยกขาซ้ายและแขนขวาขึ้นพร้อมกันในขณะที่คุณดันตัวเองขึ้นจากพื้น

Because the human body naturally releases happiness messages or endorphins.

When exercising and when a lot of happy hormones are released. You’ll feel better, more confident, and help reduce stress and anxiety.

Even if you have to stay at home. But we don’t have to stop exercising. If we exercise normally, it feels like life hasn’t changed much. We can exercise anywhere regardless of the size of the area. It has to be physical and exercise that doesn’t always require equipment.

This pose focuses on your back, arms and shoulders

  • Sit on the floor with both knees slightly bent.
  • Put your hands on your back with your fingers pointing toward your body.
  • Raise your butt. Use your arms and legs to support it.
  • Gently bend your arms at the elbow level until your butt touches the ground. And push yourself up to the same position.
  • If you want to do a more difficult pose. Lift your left leg and right arm together as you push yourself off the ground.

The exercise can be done at home. Like playing bodyweight Can exercise the body to build immunity

Triceps dip with reach

สนับสนุนโดย : macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : danielcorrea