ธันวาคม 1, 2021

หุ่นเพรียวด้วยวิธีง่ายๆ

เพื่อหุ่นสวยสมใจด้วยตัวคุณเอง

ท่าออกกำลังกาย stepups workout

stepups workout

ท่าที่นี้เริ่มต้นด้วยการก้าวขาข้างหนึ่งบนม้านั่ง ขาอีกข้างเหยียดตึง เพิ่มตัวช่วยถือดัมเบลทั้งสองข้าง ดันตัวขึ้นโดยให้ขาแตะพื้น ขึ้นไปยืนบนม้านั่ง จากนั้นยกดัมเบลด้วยแขนทำซ้ำ 3 เซ็ตเซ็ตละ 30 วินาที ท่าออกกำลังกายนี้จะช่วยในเรื่องของการบริหารขา เน้นที่ขาหลังและรวมกันในการออกกำลังกายปลายแขน

  1. ให้ผู้ฝึกยืนตรงกลางหันหน้าไปทางม้านั่งและถือดัมเบลล์ไว้โดยให้แขนตึงให้มือทั้งสองข้างแนบลำตัวและยืนโดยให้ไหล่และหลังตั้งฉากกับพื้น พร้อมสูดลมหายใจเข้าจนสุด
  2. ให้ผู้ฝึกวางเท้าซ้ายบนม้านั่งโดยให้ขาซ้ายขึ้นและยืนตรงบนม้านั่งโดยให้ขาซ้ายข้างเดียวและขาขวาตามขึ้นไปบนม้านั่งหากยืนตรงพร้อมกับหายใจออก
  3. ก้าวลงด้วยขาขวาก่อนและให้ผู้ประกอบวิชาชีพลุกจากม้านั่งและเข้าสู่ท่าที่พร้อมหายใจ
  4. ให้ผู้ฝึกวางเท้าขวาบนม้านั่งโดยยกขาขวาขึ้นเพื่อยืนตัวตรงบนม้านั่งโดยมีขาขวาข้างเดียวและขาซ้ายตามขึ้นไปบนม้านั่งหากยืนตรงพร้อมกับหายใจออก
  5. ก้าวขาซ้ายลงก่อนแล้วให้ผู้ฝึกลงจากม้านั่งและเข้าสู่ท่าเตรียมพร้อมหายใจหนึ่งครั้ง

ท่านี้ช่วยกล้ามเนื้อขา ต้นขา น่อง ก้น ช่วยให้กระชับ

This position begins with stepping one leg on a bench. The other leg is stretched tight. Add aids to hold both dumbbells. Push up with your legs touching the ground. Stand on the bench Then lift the dumbbells with your arms. Repeat 3 sets of 30 seconds each. This exercise will help you work out your legs. Focus on your hind legs and combine them in forearm exercises.

  1. Have the trainer stand in the middle facing the bench and hold the dumbbells with the arms taut.Keep both hands on the torso and stand with the shoulders and back perpendicular to the floor. With the breath in until the end.
  2. Have the practitioner put the left foot on the bench with the left leg up and stand straight on the bench with one left leg and the right leg following up on the bench. Stand up straight with exhalation.
  3. Step down on the right leg first and have the practitioner get off the bench and enter a breathing position. Sit with your right leg raised to stand upright on a bench with one right leg and the left leg following up on the bench. Practice getting off the bench and into a ready-to-breathe position.

This position helps your legs, thighs, calves and glutes tighten

stepups workout

สนับสนุนโดย : macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : danielcorrea