พฤศจิกายน 30, 2021

หุ่นเพรียวด้วยวิธีง่ายๆ

เพื่อหุ่นสวยสมใจด้วยตัวคุณเอง

มีวิธีไหนบ้างที่ช่วย “ลดหน้าท้อง”

ลดหน้าท้อง

วิธีป้องกัน “ลงพุง” ที่ดีที่สุดคือการควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากความสมดุลของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากอาหารและพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆไม่เท่ากันดังนั้นหากคุณกินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก็จะทำให้ “อ้วนลงพุง” ได้

หลักการสำคัญในการปรับสมดุลของพลังงานคือถ้าคุณได้รับพลังงานมากเกินไปคุณควร “ออกกำลังกาย” ให้มากขึ้นเพื่อให้เผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นตามลำดับ โดยทั่วไปควรออกกำลังกาย 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรืออาจจะเป็นวันเว้นวันก็ได้ซึ่งการ “ลดพุง” หรือ “ลดพุง” นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ

ซิทอัพ: เป็นวิธีลดพุงหรือหน้าท้อง ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะจะเห็นผลดีที่สุดการซิทอัพช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง เมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นหรือต้องสร้างกล้ามเนื้อใหม่มากขึ้นจะช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมในช่องท้อง

The best way to prevent “belly fat” is to control weight. Because the balance of each person’s body is not the same. The balance of energy provided by food and energy used by the body for various activities is not the same, so if you eat more than your body needs, it can lead to “fat belly”.

The key to energy balance is that if you’re getting too much energy, you should. “Exercise” more to burn more energy, respectively. In general, you should exercise 2-3 hours a week. Alternatively, it could be every other day. There are many different ways to “reduce your belly” or “reduce your belly”.

Sit-ups: This is a way to reduce belly or belly. The most popular Because it will see the best results. Sit-ups help exercise the abdominal muscles. When muscles get stronger or more new ones are needed, they will help burn the fat deposits in the abdomen.

Cardio: Walking, running, swimming, cycling helps to train cardio and lung endurance. Keeps the heart healthy Increases the heart rate Which will draw energy from excess fat Thus helping to reduce the belly in another way

ลดหน้าท้อง

สนับสนุนโดย : macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : danielcorrea