ตุลาคม 18, 2021

หุ่นเพรียวด้วยวิธีง่ายๆ

เพื่อหุ่นสวยสมใจด้วยตัวคุณเอง

โยคะท่าภูเขา

โยคะท่าภูเขา

ท่าทางพื้นฐานของ ท่าภูเขา คือการยืนในลักษณะภูเขา ที่มั่นคงและแข็งแรง แต่ตั้งตระหง่านบนสู่ฟ้าและสุดท้ายความสงบซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าท่านี้คือการยืนตัวตรง เก็บก้นกบ แขม่วท้องเท่านั้น แต่ความเป็นจริงหากฝึกท่ายืนนี้จะช่วยจัดระเบียบร่างกายได้ เพราะต้องใช้กล้ามเนื้ออย่างเต็มที่ฝึกแค่ 5 นาทีก็เหนื่อยได้แล้วขณะยืน หลายคนไม่สามารถเก็บก้นกบได้ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกฝน

วิธีการทำโยคะท่าภูเขา

โดยยืนด้วยเท้าชิดกันให้เข่าตรง เกร็งกล้ามเนื้อต้นขา เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง ยืดอกขึ้น หลังตรง คอตั้งตรง มองตรงกลางนี้รักษาสมดุลร่างกายไม่ให้ล้มและพนมมือขึ้น และค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะค้างไว้จากนั้นค่อยๆปล่อยลงจากนั้นทำแบบเดิม 3-4 ครั้งจากนั้นหยุดพัก

หากเรายืนอย่างถูกต้องฝ่าเท้าจะมีแรงกดที่มั่นคง กล้ามเนื้อขาตึงเพื่อส่งมอบความแข็งแรง หน้าท้องส่วนล่างใช้เก็บก้นกบหน้าอกยืดขึ้นคอตรง มองไปข้างหน้าเราจะรู้สึกเป็นเส้นตรงจากข้อเท้าขึ้นไปที่หัวเข่า จากเข่าถึงสะโพกถึงไหล่ถึงหูและขึ้นไปตรงกลางกระหม่อม จะรู้สึกได้ถึงพลังงานจากเท้าถึงกลางกระหม่อม

The basic posture of mountain pose is mountain standing. Stable and strong But towering in the sky and finally the peace, which many people mistaken for this position is to stand upright, holding the buttocks only. But in fact, practicing this standing position can help organize your body. Because you have to use your muscles fully, just 5 minutes of training can be tired while standing. Many people are unable to collect the coccyx, which can take months of practice.

How to do mountain pose yoga


Standing with feet together, keep knees straight. Contracting the thigh muscles Tighten the abdominal muscles, stretch your chest up, your back straight, your neck upright, look this center, keep your body balanced, keep your body from falling and your hands up. Hold it over your head, then slowly let it down, do the same 3-4 times, then take a break.

If we stand correctly, the soles of the feet will have stable pressure. Tense leg muscles to deliver strength Lower abdomen is used to keep the coccyx, chest stretched up, neck straight. Looking forward, we will feel a straight line from the ankles up to the knees. From knee to hip to shoulder to ear and up to the middle of the crown You will feel the energy from your feet to the middle of the crown.

โยคะท่าภูเขา

สนับสนุนโดย : macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : danielcorrea