กันยายน 25, 2021

หุ่นเพรียวด้วยวิธีง่ายๆ

เพื่อหุ่นสวยสมใจด้วยตัวคุณเอง

โยคะท่าตรีโกณ

โยคะท่าตรีโกณ

การฝึกโยคะคือท่า ท่าตรีโกณซึ่งยืดสะโพกขาและหลังเพื่อให้แข็งแรง ช่วยยกสะโพกไม่ให้ก้นดูหย่อนคล้อยหรือใหญ่เกินไป และช่วยให้หลังตรง

วิธีฝึกโยคะ

 • เริ่มต้นด้วยการยืนตัวตรง โดยให้มือทั้งสองประสานเข้าหากันในรูปแบบการนมัสการกางเท้าออกห่างกันประมาณ 1 เมตรแล้วหันเท้าขวาออกไปด้านนอกทำมุม 90 องศาโดยให้เท้าซ้ายอยู่ประมาณกึ่งกลางเท้าขวา ให้ร่างกายส่วนบนอยู่ตรงกลางเข่า หายใจลึก ๆ
 • หายใจออกและวางมือขวาบนพื้น ให้ขนานกับเท้าซ้ายมือซ้ายชี้ขึ้นฟ้าขนานกับสะบัก
 • มองขึ้นไปที่ปลายนิ้วของมือซ้าย พยายามเปิดหน้าอกเปิดไหล่หรือยืดหลังให้ตรง วางน้ำหนักของคุณไว้ที่เท้าทั้งสองข้างแทนที่จะวางบนฝ่ามือขวาที่วางราบกับพื้น
 • กดค้างไว้ 30-60 วินาทีหายใจเข้าออกตามปกติ จากนั้นกลับมาที่ท่ายืนตรงเหมือนตอนเริ่มต้นแล้วสลับข้าง

ประโยชน์ของโยคะ

 • ช่วยยืดกล้ามเนื้อต้นขาน่องเข่าข้อเท้าไหล่และหลัง
 • ช่วยกระตุ้นอวัยวะในช่องท้องและทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น
 • ลดความตึงเครียด
 • ลดอาการวัยทอง

ข้อห้ามในการฝึกโยคะท่าตรีโกณ

สำหรับผู้ที่มีอาการท้องเสียปวดศีรษะพักผ่อนน้อยมีปัญหาเรื่องความดันโลหิต ทั้งความดันโลหิตต่ำและความดันโลหิตสูง ให้งดท่านี้ก่อน. เพราะอาจทำให้เป็นลมและเป็นลมหมดสติได้

Practicing yoga is a pose. Trig pose, which stretches the hips, legs and back to keep it strong. Helps lift the hips not to make the buttocks look sagging or too big. And keeps the back straight

How to practice yoga

 • Begin by standing upright. With both hands joined together in a form of worship, spread your feet about 1 meter apart and turn your right foot outwards at a 90 degree angle, with the left foot about the center of the right foot. Place your upper body in the middle of your knees. Take a deep breath.
 • Exhale and place your right hand on the floor. Left hand parallel to the left foot, left hand pointing upward parallel to the shoulder blades.
 • Look up at the fingertips of the left hand Try to keep your chest open, your shoulders open, or straighten your back. Place your weight on both feet instead of on the palm of your right hand lying flat on the ground.
 • Hold for 30-60 seconds. Then come back to the starting position and switch sideways.

Benefits of Yoga

 • Stretch muscles in thighs, calves, knees, ankles, shoulders and back
 • Stimulates abdominal organs and improves digestive system. / li>
 • Reduce menopause symptoms

Prohibitions for the practice of yoga in the Trigon pose.

For people with diarrhea, headache, less rest, and blood pressure problems. Both low blood pressure and hypertension. To refrain from this position first. This can lead to fainting and syncope.

โยคะท่าตรีโกณ

สนับสนุนโดย : macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : danielcorrea